Top Menu

Parametri

 

Unosom sledećih 5 parametara: Merchant ID, Korisnicko ime glavnog ili API naloga, Lozinka glavnog ili API naloga, URL banke za prihvat unosa kartice, URL za API zahteve, Store Key plugin će imati osnovnu konfiguraciju za rad. 

Merchanat ID, Korisnick ime-loziku glavnog naloga, URL banke za prihvat unosa kartice, URL za API zahteve dobijate od banke.

Potom je potrebno da se logujete na virtuelni portal banke (npr. https://testsecurepay.eway2pay.com/bib/report/user.action) i da u delu administracija generisete Store Key. Onda krirajte API usera i pazite da ne ostane u zakljucanom stanju.

 

Tip transakcije

Ako se koristi Pre-Autorizacija (rezervacija) novac se rezerviše na kartici kupca. Da bi legao na Vaš račun morate uraditi Post-Autorizaciju (Capture) ili ga možete osloboditi VOID transakcijom. Može se Post-autorizovati iznos manji ili jednak rezervisanom. Rezervisani novac biće oslobođen od strane banke klijenta (obično oko mesec dana posle) ukoliko ga ne post-autorizujete ili oslobodite sami ranije. 

 

Kod proste prodaje (Autorizacija) novac se odmah skida sa kartice kupca.